Praca dyplomowa

Nieodłącznym elementem studiów jest praca dyplomowa, której napisanie, a następnie obronienie jest koniecznym warunkiem do uzyskania odpowiedniego tytułu naukowego, najczęściej licencjata, inżyniera, bądź magistra. Podstawowymi wymogami z nią związanymi są ilość stron, która powinna liczyć od kilkudziesięciu do kilkuset. Powinna ona być podzielona na rozdziały, te zaś z kolei na odpowiednio ponumerowane podrozdziały.

Pomoc w pisaniu tak istotnej rzeczy jak praca dyplomowa oferuje promotor – opiekun studenta, który sprawdza materiały, z jakich korzysta on przy pisaniu. Jeszcze przed obroną napisanego tekstu, dochodzi do jego zrecenzowania. Bardzo ważne jest rozpoczęcie pisania od wyboru odpowiedniego tematu. Powinien on być zgodny z zainteresowaniami studenta oraz zgodny z jego specjalnością i dobrze mu znany.