Pisanie prac

Od jakiegoś czasu w Polsce większość kierunków studiów odbywa się w trybie dwustopniowej edukacji. Najpierw zdobywa się tytuł licencjata, a później można dopiero rozpocząć studia magisterskie. Taki stan rzeczy niesie za sobą liczne zalety dla studentów. Przede wszystkim pisanie prac licencjackich pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, które będą niezwykle potrzebne podczas pisania pracy magisterskiej.

Jednak są też inne plusy. Chodzi o możliwość zmiany uczelni i kontynuowanie studiów magisterskich na przykład w innym mieście. Oczywiście, aby tak się stało studenci muszą mieć już za sobą pisanie prac licencjackich, a także obronę napisanej już pracy. Dzięki temu po trzech latach zdobywa się dyplom uczelni wyższej.